Et liv efter naturens principper

Ud fra en erkendelse af, at jordens ressourcer er begrænsede, forsøger permakulturen at forvalte og bruge disse ressourcer på en bæredygtig – og dermed også klimavenlig og CO2-besparende – måde, og efter nogle principper, som man har observeret i naturen og overført til dyrkningssystemer og andre menneskeskabte systemer. Tilgrunde ligger nogle etiske overvejelser om, at man skal passe på naturen og jordens mennesker og at overskuddet skal fordeles retfærdigt.

Permakultur – at leve med naturen

Helt grundlæggende handler det om at observere og lære naturens processer at kende og at overføre dem til vores dagligdag. Det handler om at producere og leve med og ikke imod naturen, f.eks. ved at skabe mangfoldige, modstandsdygtige systemer og ved at lade alt indgå i et kredsløb, så intet går til spilde.

Permakulturen forstår sig selv som en slags værktøjskasse til at skabe eller designe sådanne helhedsorienterede systemer.

Fra ønske til handling

Så meget til teorien! For mig er permakultur dog først og fremmest en meget konkret og lavpraktisk størrelse, for som det tyske ordsprog siger: 

Es gibt nichts Gutes – außer man tut es. 
Der findes ikke noget godt – medmindre man gør det. 

 

Permakultur – en lidenskab og en levevej

For mange “permakulturister” er permakultur deres store lidenskab. Permakultur er ikke en søndagsudflugt, det er en levevej.  

Jeg selv har i en årrække beskæftiget mig intensivt med permakultur. Jeg er oprindeligt uddannet planteavlsagronom og har taget det internationalt anerkendte Permaculture Design Certificate i 2016.

Jeg tilbyder workshops og foredrag om permakultur, og du er meget velkommen til at kontakte mig for en samtale om dine/jeres behov og ønsker.